Fabrika PET ambalaže, epruveta i posuda za sireve.

NOVI POSLOVNI SVET - FMB PET

 • PET boca je moderno, higijensko pakovanje, providno kao staklo, bezbedno i nesalomivo, ultra lako, otporno na većinu hemijskih agenasa.
 • Težina standardne PET boce od 1.5 l je 40-45 gr, što je skoro 10 puta manje od težine klasične staklene boce. Zahvaljujući tome, cena transporta je niža oko 30%.
 • PET boca je otporna na penetraciju gasa (ugljen dioksida CO2 i kiseonika O2). PET boca je visoko reciklirajuća ambalaža, koja podleže najvišim evropskim standardima.

Gde završi reciklirana PET ambalaža?

 • 57 % - Vlakna (fiber)
 • 15 % - Plastične trake
 • 16 % - Kontejneri za hranu i piće
 • . 5 % - Kontejneti za ostale materije
 • . 3 % - Plastične folije
 • . 2 % - Složene smole
 • . 1 % - Tolled ???
 • . 1 % - Clean export ???

Reciklirana PET ambalaža

Reciklirana ambalaža

Novi poslovni svet - FMB PET

Telefon +381 15 710 0813

Copyright 2015. Sva prava zadržana FMB plastic trade